békefenntartás

A békefenntartás az ENSZ által meghatározott elvek alapján – ENSZ katonai és/vagy rendőri, valamint polgári rendőri személyi állomány bevonásával – végrehajtott béketámogató művelet, amelynek keretében csak önvédelemre alkalmas könnyű-fegyverzettel rendelkező erőket (kéksapkások, kéksisakosok) telepítenek a két szembenálló fél közé. A művelet – amelynek alapvető célja a nemzetközi béke és biztonság megőrzése – során a konfliktusban érintett összes fél beleegyezésével figyelik és elősegítik a békeegyezmény végrehajtását, a szemben álló felek szétválasztását és lefegyverzését, az incidensek megelőzését, a konszolidáció megerősödését, a törvényes rend helyreállítását, a rehabilitáció (újjáépítés) megvalósítását.

Tudományterület:

Forrás:

1) Egyesült Nemzetek Alapokmánya. 11. cikk, 26. cikk, VI. fejezet, VII. fejezet 2) Bellamy, A. J., Williams, P. D. (2010): Understanding Peacekeeping. Second Edition. Cambridbe: Polity Press. https://alesiabaroncobu.files.wordpress.com/2017/05/understanding-peacekeeping-by-alex-j-bellamy-paul-d-williams-stuart-griffin.pdf 3) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 128.

Relációk