hadügy

A hadügy a fegyveres küzdelem sikeres megvívását, vagy lehetőség szerinti elhárítását szolgáló elmélet és gyakorlat. A fegyveres erőkkel, felkészítésükkel, alkalmazásukkal, a fegyveres harc megvívásával, illetve elhárításával, valamint az ország katonai védelmével és biztoságával összefüggő társadalmi-gazdasági, államigazgatási és lakossági felkészítéssel kapcsolatos kérdések összessége. A hadügy magában foglalja a honvédelmi tárca, az alárendelt szervezetek, illetve a fegyveres erő(k) szervezetének, felszerelésének, irányításának és vezetésének, tevékenységük módjainak meghatározását, valamint szerepük megszabászát a kormányzat politikai céljainak elérésében. A honvédelemről szóló 2011. évi CXIII. törvény szabályozza a honvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket, a résztvevő szervek feladatait, a honvédelem irányításának szervezeti rendjét, a Honvédség békeidőszaki feladatait és tevékenységének szabályait, továbbá az egyes különleges jogrendi időszakok idején alkalmazható szabályokat.

Tudományterület:

Forrás:

1) Kislexikon. (online). www.kislexikon.hu/hadugy.html 2) Szabó J. (szerk.) (1995): Hadtudományi Lexikon. A-L. Budapest: MHTT. p. 480.

Relációk