haszonélvezet

Haszonélvezeti jogánál fogva a jogosult a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. A jogosult számára más személy tulajdonában álló dolognak a használatát – hasznai szedését – biztosítja, vagyis az állagjogok közé tartozik, a személyes szolgalmak klasszikus típusa. Hatályos jogunk alapján a haszonélvezet szerződés vagy jogszabály alapján keletkezhet, bírósági vagy hatósági határozat által nem létesíthető. A jogszabály által keletkező haszonélvezeti jog legtipikusabb megjelenési formája az örökhagyó özvegyét megillető ún. ,,özvegyi jog” az örökhagyóval közösen lakott lakás és annak felszerelési és berendezési tárgyai tekintetében. A szerződéssel alapított haszonélvezet létrehozása két komponensű alapítás, egyfelől szükséges hozzá a felek szerződése vagy más érvényes jogcím, ezen kívül ingó dolog esetén a dolog tényleges átadása, ingatlannál az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés. A haszonélvezet tárgya bármely dolgon túlmenően akár jog is lehet.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 5:147. (1) bek.; Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi Dologi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2017. [183.o.]

Relációk