egyesülés

Egyesülés a származtott alapítás egyik esete, két fajtája az összeolvadás és a beolvadás. Egyesülés esetén több jogelőd jogi személyből egy jogutód jön létre. Összeolvadás során az összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és egy új jogalany jön létre. Beolvadásnál a beolvadó jogi személy megszűnik, általános jogutódja a beolvadásban részt vevő másik jogi személy. Ha az egyesülésben részt vevő jogi személyek az egyesülés kezdeményezéséről határoznak, az ügyvezetések kötelesek az átalakulási tervnek megfelelő tartalommal közös egyesülési tervet készíteni, amelynek elfogadásáról a jogi személyek külön-külön döntenek.
Az egyesülés egy jogi személy típus is. Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított, jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaság. Saját nyereségre nem törekszik, vagyonát meghaladó tartozásaiért a tagok egyetemlegesen kötelesek helytállni.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:44. §, 3:136. §, 3:368. § (1)], egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény[14. § (1), (3)], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [109.o., 132.o.]

Relációk