kizárás (öröklési jog)

Az öröklési jogi szabályok szerint az örökhagyó azt, aki törvényes örököse vagy azzá válhat, más személynek örökössé nevezésével vagy végrendeletben tett kifejezett nyilatkozattal kizárhatja a törvényes öröklésből. A kötelesrészre jogosult törvényes örökös kizárásának következménye, hogy az örökhagyó ezáltal az örökös öröklési igényét a kötelesrészre szorítja. A kizárás történhet kifejezett nyilatkozattal, vagy hallgatólagosan mellőzéssel (amikor az örökhagyó a teljes hagyatékra más örökös(öke)t rendel). Az örökhagyónak a kizárást nem kell indokolnia.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 7:29.§ (1) bek.; Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [21.-22.o.]

Relációk