végintézkedés

Az öröklés az ember vagyonában halál esetén bekövetkező egyetemes jogutódlás. Öröklés esetén az ember halálával hagyatéka, mint egész száll át az örökösökre. Öröklési jogcímként megkülönböztetjük a törvényes öröklést és a végintézkedési öröklést. A végintézkedés egy gyűjtőfogalom, melybe beletartozik a végrendelet, az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.
Amennyiben az örökhagyó végintézkedés hátrahagyásával halt meg, az minden esetben megelőzi a törvényes öröklést. Ha az örökhagyó végintézkedés hátrahagyása nélkül hal meg, vagy ha végintézkedése érvénytelen, a törvényes öröklés alapján kerül sor az öröklésre.
A végintézkedés általános kategóriájába három jognyilatkozat tartozik: a végrendelet, az öröklési szerződés és a halál esetére szóló ajándékozás.Ahhoz hogy a végintézkedés szabadsággal feljogosított örökhagyó végintézkedési jogával a gyakorlatban is éljen, végintézkedési képességgel kell rendelkeznie. Végintézkedési képességgel rendelkeznek azon személyek, akik érvényes végintézkedést tehetnek.

Tudományterület:

Forrás:

Barzó-Juhász-Pusztahelyi-Sápi: Öröklési jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2016. [29-32.o.]

Relációk