petitorius birtokvédelem

A birtok alapján a birtokos követelheti, hogy mindenki más tartózkodjék a fennálló birtokállapot jogalap nélküli megváltoztatásától vagy megzavarásától. Tilos önhatalom esetén a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését kérheti a bíróságtól. A bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt. A békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell. Birtokperben (petitorius birtokvédelem) a bíróság a birtoklás jogcíme alapján dönt. A birtokper abban az esetben jár sikerrel, ha a kérelmezőnek erősebb jogcíme van a birtokláshoz, mint a birtokháborítónak.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 5:7.§ - 5:8. §; Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi Dologi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2017. [32.-33.o.]

Relációk