dolog

A dolog birtokba vehető testi tárgy, mely tulajdonjog tárgya lehet. A Polgári Törvénykönyv szabályozása dolognak tekinti a fogalom kiterjesztéseként az uralom alá hajtható természeti erőket (például villamosenergia) illetve természetükből adódó sajátosságaikra tekintettel az állatokat is. A jogi értelemben vett dolgokat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk, ezek közül a legfontosabb az ingó és ingatlan szerinti felosztás. Ingatlannak minősül a föld és mindaz, ami azzal alkotórészi kapcsolatban áll (így például a földön álló épületek is az ingatlan jogi fogalmába tartoznak). Ingó dolog minden egyéb, ami nem sorolható az ingatlan fogalmába.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 5:14.§ (1) bek.

Relációk