teljesítménymenedzsment

Teljesítménymenedzsmentnek hívjuk azt az összetett, integrált folyamatot, amely során a szervezet munkatársai megértik és vezetőjükkel megegyezésre jutnak abban, hogy az egyes szereplőknek mit kell tenniük annak érdekében, hogy a szervezet stratégiai, taktikai és operatív céljai az elvárt követelmények szerint teljesüljenek, továbbá, hogy az érintettek elvárásai is megvalósuljanak. A teljesítménymenedzsment biztosítja a mérést, a visszacsatolást. Jelzéseket ad a beavatkozásokhoz, információkat ad a stratégiai és az operatív döntések meghozatalához, alapot ad a folyamatos fejlesztéshez, a hatékony és eredményes szervezeti működéshez. Befolyással bír a szervezet egész tevékenységére, kultúrájára, a vezetés stílusára, döntéseire, az érintettek cselekedeteire, továbbá eszköze a kommunikációnak, a motivációnak és az ellenőrzésnek.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (216-223. o.)

Relációk