teljesítménytervezés (új tétel)

A hatékony teljesítményirányító rendszer első fázisa a teljesítménytervezés. A folyamat megindítására akkor kerülhet sor, ha világos a szervezet jövőképe és meghatározottak stratégiai irányai, céljai. A teljesítménytervezésnél a hagyományos hierarchiát – a fentről lefelé irányuló „gördülő” cél és követelménymeghatározást – ajánlott követni. A célok kitűzésekor az alábbi kérdésekre kell – az értékelt bevonásával – adekvát választ találni: mely felelősségi körre vagy célra akarunk befolyással lenni, miből lehet megállapítani, hogy a munkát elvégezték (mérce), a cél elérése esetében mi jelenti a jó teljesítményt (norma)? A célok teljesülése érdekében a vezetőnek a munkatárs bevonásával helyzetfelmérést kell elvégeznie, hogy közösen megállapíthassák milyen szinten áll az érintett szakértelme és a célok iránti elkötelezettsége. Ezt követően az értékelő vezetőnek vezetői stílusát a helyzetfelmérés eredményéhez kell igazítania, a célok elérése és a megfelelő segítség adása érdekében.

Forrás:

Fred Finch-Ken Blanchard: Együttműködés a teljesítményért. In.: Ken Blanchard: Vezetés magasabb szinten. Eredményesség emberközpontú módszerekkel. HVG Kiadó Zrt., Budapest. 2010. (123-128. o.)

Relációk