operatív jellegű személyügyi szolgáltatások

A közszolgálat stratégiai alapú integrált emberierőforrás-gazdálkodás részét alkotó személyügyi szolgálatatások és tevékenységek humán folyamatának egyik feladatcsoportját az operatív jellegű személyügyi szolgáltatások köre alkotja. Ebbe a feladatcsoportba azok a rövid távon megvalósítható tevékenységek tartoznak, amelyek biztosítják a vezetők módszertani támogatását, a személyi állomány magas szintű tájékoztatását, szolgálatát, a humán folyamatok és a humánfunkciók professzionális működtetését, a személyügyi-és munkaügyi kérdésekben a jogi képviselet, a jogsegély-szolgáltatás biztosítását, a munka-és egészségvédelmet, a munkafeltételek, a munkakörülmények, az ergonómiai előírások fokozatos javítását, a szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítését, a munkaügyi kapcsolatok és az érdekegyeztetés zavartalan folytatását, a munkahelyi konfliktusok kezelésében való közreműködést, a kommunikáció és információáramlás elősegítését, a rendezvények lebonyolítását.

Forrás:

Szakács Gábor: A személyügyi szolgáltatások és tevékenységek humán folyamatának kapcsolódása az integrált rendszermodell egyes elemeihez. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. (269-270. o.)

Relációk