munkaerő-tervezés

Az emberierőforrás-gazdálkodás egyik meghatározó humán funkciója a munkaerő- vagy létszámtervezés. E tevékenység középpontjában a szervezeti célok eléréséhez szükséges számú, összetételű és felkészültségű alkalmazott megfelelő időben történő biztosítása áll. A munkaerő- vagy létszámtervezésnek ki kell szolgálnia a szervezet stratégiai és operatív céljai elérését, az ezekhez szükséges erőforrások biztosítását úgy, hogy eközben igazodnia kell a külső környezet kihívásaihoz, valamint a belső környezet adottságaihoz és a szervezet versenyképességét befolyásoló egyéb tényezőkhöz. A munkaerő-tervezés három elemzési és döntési fázist magába foglaló elemre különíthető el, mégpedig a munkaerő-igény előre jelzésére, a munkaerő-kínálat előre jelzésére és az esetlegesen mutatkozó eltérések felszámolását megoldó akciótervezésre. A munkaerő-tervezés a múltbeli adatokon és a jövőbeli elképzeléseken alapul. Stabil környezetben kisebb a jelentősége, míg a gyors változások idején megnő a szerepe.

Forrás:

Karoliny Mártonné: Emberi erőforrás tervezés és auditálás. In.: Norbert F. Elbert-Karoliny Mártonné-Farkas Ferenc-Poór József (szerk.): Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001. (98-110. o.)

Relációk