anyagi és nem anyagi juttatások

Az anyagi és nem anyagi juttatások az ösztönzési rendszer alapját képezik. A hatékony ösztönzési rendszer a munkavállalók érdekeire épít, és ehhez olyan, előre kialakított, tudatosan irányított feltételeket, követelményeket határoz meg, amelyek következtében az állomány tagjainak a szervezeti célokat magába foglaló, annak teljesítésére törekvő munkavállalói érdekeltségét hozza létre. Az anyagi és nem anyagi juttatások magukba foglalják a javadalmazási rendszert, a kompenzációt és e két kategóriát is egyesítő ösztönzésmenedzsmentet. A javadalmazási rendszer az anyagi jellegű kompenzációs elemek összességének tekinthető, amely során a szervezet bevételeinek, költségvetésének maghatározott hányadát szétosztja a személyi állomány tagjai között. A kompenzáció magába foglal anyagi és nem anyagi juttatásokat is. Az ösztönzésmenedzsment szűkebb értelemben a teljesítményalapú és a jövőbeni teljesítménycélokat kitűző, valamint azok elérését honoráló kompenzációs megoldásokat foglalja össze. Az ösztönzésmenedzsment szerves része a motiváció, a motiválás is.

Forrás:

László Gyula-Poór József: Az ösztönzési rendszerek. In.: Karoliny Mártonné - Poór József (szerk.): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és alkalmazások. 5. átdolgozott kiadás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2010 (325-326. o.), Krauss Ferenc Gábor: Kompenzációs és javadalmazási rendszerek. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (228-233. o.)

Relációk