munkakör-gazdagítás

Munkakör-gazdagítás alatt a hagyományosan értelmezett munkakör átalakítását eredményező olyan munkakörtervezési, munkavégzési rendszermodell megoldást értünk, amelynek eredményeként a munkavállalónak a belső motivációihoz igazodását, autonómiájának növelését elősegítve nagyobb mértékű azonosulása, kötődése érhető el munkavégzése alatt. A munkakör-gazdagítás eredményeként a munkavállaló számára egyértelműbbé válhat az általa végzett munka szervezeti értéke, értelme és jelentősége, a feladatellátása eredményeként érzett felelőssége, valamint az is, hogy mennyire kielégítő a tevékenysége. A munkakör-gazdagítás legjellemzőbb korlátjai: a rendelkezésre álló technológiai keretek, a munkavállalók kompetenciahiánya, a kontrollt nehezen átadó vezetési stílus, az emberierőforrás-gazdálkodási rendszer merevsége. A munkakör-gazdagítást az egyén szintjén a jövőben felválthatja az empowerment, a csoport, illetve a szervezet szintjén az autonóm munkacsoport és a folyamatelvű átszervezés alkalmazása.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (124-138. o.)

Relációk