életpálya-és karriertervezés

Az életpálya és a karrier a hosszú időn keresztül megszerzett munkatapasztalatok egymásra épülő szakaszait, a munka világában befutott pályát, pályafutást jeleníti meg. Az életpálya- és karriertervezés pedig az életpálya építéséhez, befutásához, a horizontális és vertikális irányú karrierutak menedzseléséhez szükséges komplex feltételrendszer biztosítását hivatott megoldani. A stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás egyik meghatározó jelentőségű humán folyamata az emberierőforrás-áramlás és-fejlesztés foglalja magába a közszolgálaton belül kialakított életpálya-és karriertervezési megoldásokat. Az életpálya- és karriertervezés a hagyományos felfogás szerint a szervezeti hierarchiában történő felemelkedést, a mind magasabb pozícióba kerülést, az egyre több ember feletti hatalom és befolyás megszerzését jelenti. A korszerűen értelmezett életpálya-és karriertervezésnél az egyén szakmai, szociális, emberi és módszertani kompetenciáinak fejlesztésére fókuszálnak.

Forrás:

Poór József-Bencsik Andrea-Szretykó György-Ternovszky Ferenc: Személyzetfejlesztési rendszer. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (383-384. o.)

Relációk