teljesítményértékelési technikák

A teljesítmény minél pontosabb és objektívebb értékelésére két típusú értékelési technikát dolgoztak ki, amelyeknek többféle megoldási módozatát lehet alkalmazni a teljesítményértékeléssel szemben megfogalmazott elvárások és szervezeti lehetőségek függvényében. Az első csoportba az egyének teljesítményét önmagában értékelő technikák tartoznak. Ezen belül az értékelő skálákat (értékelési tényezőkre /folyamatos, nem folyamatos, pontos skálák/ és a magatartásra épülőket /magatartásformákkal jellemzett osztályozási és magatartás megfigyelő skálákat), a leíró értékeléseket (strukturált és struktúrálatlan esszék) és az önmagukban nem alkalmazott értékelési technikákat (munkanorma, kritikus esetek módszere, célközpontú vezetés) ismerjük. A második csoportba az összehasonlító technikák tartoznak, amelyek között megtaláljuk a rangsorolást (páros összehasonlítás, illetve válogató sorba állítás) és a kényszerített szétosztást.

Forrás:

Gyökér Irén-Finna Henrietta-Krajcsák Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment BMGE. Budapest, 2010. (144-146. o.)

Relációk