stratégiai gondolkodás

A stratégiai gondolkodás, a stratégiai szemlélet és látásmód megjelenése, illetve fokozatos elterjedése nélkülözhetetlen előfeltétele a stratégiai tervezés gyakorlatban történő megvalósításának a szervezeti működés valamennyi szintjén, így az emberierőforrás-gazdálkodásban is. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a stratégiai gondolkodás térnyerése nélkül az emberierőforrás-gazdálkodás professzionalizálódása sem következhet be. A stratégiai gondolkodás akkor érhető tetten a szakterület munkájában, ha a hosszútávú értékteremtés, a hatékonysági szemlélet (kontrolling, audit, „benchmarking” tevékenységek beépülése), a környezeti alkalmazkodás, az eredmény, valamint a teljesítmény mérhetőségének biztosítása, a versenyelőny megteremtéséhez szükséges kritikus magatartási követelmények beazonosítása, a gyors reagálási képesség elérése, a rugalmas, innovatív, hozzáadott értéket biztosító munkavégzés, a proaktivitás, az integrált rendszerműködés, a szervezeti kultúra fejlesztése, a tanuló szervezet kialakítása, az emberi erőforrás középpontba állítása megtörténik.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (46-48. o.)

Relációk