kártérítési felelősség

A közigazgatási szerv (munkáltató) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggésben a közszolgálati tisztviselőjének okozott kárt vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben meg kell térítenie. A közszolgálati jogviszonnyal összefüggés azt jelenti, hogy a kár a munkahelyen vagy pl. helyszínelésen történik, de a felelősség nem terjed ki a munkába jövet vagy a hazamenet közben a tisztviselőt ért kárra. a munkáltató vétkességre tekintet nélkül felel (objektív felelősség), tehát a szándékosságát vagy a gondatlanságát nem kell vizsgálni. A munkáltató mentesül a kártérítés alól, ha bizonyítja, hogy a kár ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan okból keletkezett (pl. árvíz, földrengés) vagy a kárt a közszolgálati tisztviselő elháríthatatlan magatartása okozta (a hivatal épülete az ő gondatlanul eldobott cigarettája miatt égett le). A munkáltató a felelősségének csökkentése érdekében előírhatja, hogy a tisztviselő a munkahelyre bevitt tárgyait megőrzőben helyezze el, de meg is tilthatja a munkába járáshoz, munkavégzéshez nem szükséges tárgyak bevitelét.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 167-175. §.

Relációk