posztadoleszcencia

A fiatalkor és a felnőttkor közötti életszakasz, körülbelül a 18. életévtől a húszas évek végéig. Ebben az életszakaszban az egyén jogilag már nagykorú, tehát felnőtt, de még nem vagy csak fokozatosan tölti be a felnőtt szerepeket, még nincs saját rendszeres munkahelye és jövedelme (például mert még tanul), ha van is jövedelme, a szülőktől anyagi támogatást kap, még nincs önálló lakása, a szülők háztartásában él, még nem alapított saját családot. A felnőtt szerepek vállalására fokozatosan kerül sor, ezért a posztadoleszcencia és a felnőttkor között nincs éles határ.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 333. o.

Relációk