morális pánik

Stanley Cohen nyomán ismertté vált kifejezés. A média által gerjesztett túlreagálás leírására, amikor valamilyen csoport vagy viselkedéstípus a közvélemény érdeklődésének a középpontjába kerül. A morális pánik gyakran kialakul olyan közérdekű kérdések körül, amelyeket szimptomatikusnak tekintenek a társadalmi rend általános bajaira nézve. Az utóbbi években olyan jelenségek váltottak ki morális pánikot a közvéleményben, mint például a fiatalkorú bűnözés és a hamis okokkal menedékjogot követelő bevándorlók megjelenése. A morális pánik gyakran olyan események körül alakul ki, amelyek a cselekmény jellegét és az érintettek számát tekintve valójában triviálisak.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 620. o.

Relációk