etnikai tisztogatás

Egy etnikai csoport (gyakran kisebbségi csoport) erőszakos és céltudatos elüldözése egy területről, amely egy rivális – az adott terület teljes ellenőrzésére igényt tartó – etnikai csoport (gyakran a többségi csoport) adminisztratív vagy más jellegű ellenőrzése alatt áll. Az etnikai tisztogatás célja etnikailag homogén területek létrehozása. Az etnikai csoport tagjainak erőszakos és gyors kiűzése a tulajdonuk kifosztásával, felégetésével, letartóztatásokkal, kivégzésekkel, általában emberiség ellenes bűncselekmények elkövetésével jár együtt. Etnikai tisztogatásra a közelmúltban több példa is volt a volt Jugoszlávia területén vagy afrikai államokban.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 388. o.

Relációk