mediánérték

A szociológiai adatfelvétel során megállapított értékek között az adott sokaságon, vagy számtartományon belüli „középső érték”,amely fölött és alatt ugyanannyi számú megfigyelt érték található. A statisztika egy nevezetes középértéke, úgynevezett helyzeti középérték. Bár szélsőséges értékek erősen befolyásolhatják a számtani átlagot, de a mediánt ezek nem befolyásolják. Ezért a medián – például a mediánjövedelem, amely fölött ugyanannyian helyezkednek el, mint alatta – jellemzőbb lehet a számtani átlagnál.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 109. o.

Relációk