epidemiológia

A testi és lelki betegségek elterjedtségének és megoszlásának kérdőíves, a lakosság megkérdezésén, vagy orvosi vizsgálatán alapuló módszerrel történő felmérése. Jelentős azon esetekben mikor pontos értékünk nincs, csak becslésünk lehet egy-egy betegség elterjedtségétől. Például reprezentatív mintákon végzett kérdőíves vizsgálatok során szokás olyan kérdéseket feltenni az alkoholfogyasztás mennyiségére és az alkohol okozta problémákra vonatkozóan, amelyeknek alapján lehet arra következtetni, hogy a megkérdezett személy alkoholista-e.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 218. o.

Relációk