attitűd

Az a tanult képesség, hogy az egyén bizonyos tárgyakra, személyekre, helyzetekre meghatározott módon reagáljon. Az attitűdök hátterében értékek állnak. A két fogalom között az a különbség, hogy míg az érték inkább az általános kérdésre vonatkozik, addig az attitűd inkább valamely konkrét helyzetre vonatkozik, és azt fejezi ki, hogy bizonyos értékek tudatos vagy nem tudatos elfogadása a konkrét helyzetben milyen viselkedéseket és véleményeket eredményez. Az attitűdnek mindig van egy tárgya, amelyre vonatkozik.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 574. o.

Relációk