kegyeleti közszolgáltatás

A kegyeleti közszolgáltatás elnevezés alatt foglalhatjuk össze a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összességét. A köztemető fenntartása magában foglalja a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartását, szükség szerinti felújítását és gondozását. A temető fenntartására/üzemeltetésére vonatkozó kötelezettség ellenére a települési önkormányzat – illetve a köztemető fenntartásáról gondoskodó önkormányzati társulás/együttműködés – nem minden esetben azonosítható a kegyeleti közszolgáltatóval (felekezeti temetők használata köztemetőként a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján; kegyeleti közszolgáltatás kegyeleti közszolgáltatás keretei között történő kiszervezése esetében).

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [143. o.] 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről. [3. §.]

Relációk