audit

Az „audit” szó a latin „auditio”-ból származtatható, amely eredeti jelentésében meghallgatást jelent. Vezetéselméleti/minőségirányítási megközelítésben mindez azt vonja maga után, hogy az auditálási folyamatnak – illetve eredményének, az auditnak – nem feladata a folyamatok átalakítása, a beavatkozás. Jelentősége inkább abban áll, hogy rámutat egy rendszer működésének pozitív (követendő) és negatív (elkerülendő) összetevőire, segítve a vezetőséget a legmegfelelőbb stratégiai irány kidolgozásában és végrehajtásában. A marketingtudományban a fogalmat eredetileg Philip Kotler vezette vezette be, akinek értelmezésében a marketingauditálás „olyan átfogó, szisztematikus, független és rendszeres felülvizsgálat, amely a vállalat vagy üzletág marketingkörnyezetét, -céljait, stratégiáit és -tevékenységét hivatott feltérképezni annak érdekében, hogy feltárja a problematikus területeket és a lehetőségeket, továbbá cselekvési tervet javasoljon a cég marketingtevékenységének javítására”.

Forrás:

Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane: Marketingmenedzsment. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. [744. o.]

Relációk