regionalizmus

Regionalizmusról beszélünk akkor, amikor az identitás, a közös értékek alapján szerveződik teljes egésszé a regionális egység. A politikai-szellemi irányzatként értelmezett regionalizmus az 1970-es években indult hódító útjára mint a szubnacionális területi egységek szintjén értelmezett politikai, társadalmi, ideológiai mozgalom, amely az etnikai, kulturális, nyelvi, vallási történelmi sajátosságokra támaszkodva a centrum, a központi hatalom befolyása ellenében a régió önkormányzása, önállósága, autonómiája érdekében lépett fel.

Forrás:

Murányi Péter: Regionális politika II. Az európai uniós területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [13. o.]. Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest, Osiris Kiadó, 2006. [476. o.]

Relációk