nyilvános könyvtár

A magánkönyvtárakkal szembeállítható nyilvános könyvtáraknak nevezzük az Országos Széchényi Könyvtárat mint nemzeti könyvtárt, a különféle tudományos- és szakkönyvtárakat, valamint a települési és megyei könyvtárakat (utóbbi kettő együttesen: közkönyvtárak). A velük szemben támasztott legfontosabb követelmény a mindenki által használhatóság és megközelíthetőség, hasonlóan fontos azonban, hogy könyvtári szakembert alkalmazzon, kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel rendelkezzen, rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tartson nyitva, helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek legyenek és statisztikai adatokat szolgáltasson.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [218. o.]. 1997. évi CXL. törvény a közművelődésről, a muzeális intézményekről és a nyilvános könyvtári ellátásról [III. rész 1. fejezet]

Relációk