kinevezésmódosítás

A kinevezés tartalmát módosítani – fő szabályként – csak a munkáltató és a közszolgálati tisztviselő közös megegyezésével lehet. A módosításkor a kinevezésre irányadó szabályokat kell alkalmazni (pl. írásba foglalási kötelezettség). Nincs szükség a tisztviselő beleegyezésére a fizetési fokozatban történő előrelépésekor, illetményének a törvény szerinti megállapításakor, az előmeneteléhez szükséges vizsgakötelezettség (pl. közszolgálati alapvizsga, szakvizsga) előírásakor, a munkavégzés helyének megváltoztatásakor, ha az nem jár a település megváltoztatásával, a munkakör megváltoztatásakor (pl. anyakönyvvezetőből gyámügyes), s végül a törvényben meghatározott esetekben (pl. átirányítás). A felsorolásból ki kell emelni a munkakör megváltoztatását, ugyanis ha a tisztviselő új munkaköri illetménye nem éri el a korábbi illetményének 80%-át, vagy vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe kívánják áthelyezni, kérheti a felmentését, mely kérésnek a munkáltató eleget kell tegyen.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 48. §.

Relációk