települési könyvtár

A települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. Ők kötelezettségeiket nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíthetik. Utóbbi esetben a települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral, és az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet. A fővárosi önkormányzatnak viszont kötelező a kerületek könyvtári ellátását is biztosító nyilvános könyvtárat fenntartania. A települési könyvtárak (községi, városi, fővárosi könyvtárak) a nyilvános könyvtárakra vonatkozó alapkövetelményeken túl kötelesek gyűjteményüket és szolgáltatásaikat a helyi igényeknek megfelelően alakítaniuk, közhasznú információs szolgáltatást nyújtaniuk, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjteniük és szabadpolcos állományrésszel rendelkezniük.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [218-219. o.]. 1997. évi CXL. törvény a közművelődésről, a muzeális intézményekről és a nyilvános könyvtári ellátásról 64. §]

Relációk