közművelődés

Kultúrának nevezzük az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi javak összességét. A kultúra generációról generációra való bővített újratermelése a társadalom fennmaradásának és fejlődésének nélkülözhetetlen feltétele. Mindez lehetetlen volna akkor, ha a társadalom tagjai a szocializációjuk során, illetve ezt követően folyamatosan – lényegében „élethossziglan” – nem sajátíthatnák el a különféle kulturális javakat. Magát az elsajátítási folyamatot művelődésnek nevezzük. A művelődés legfontosabb színtere az oktatás, ezért az ebben való részvételt a modern állam polgárai számára kötelezettségként írja elő (tankötelezettség). A művelődés másik színterét közművelődésnek nevezhetjük. A közművelődésben való részvétel nem kötelező, s az ide tartozó heterogén tevékenységformák sajátos módon ötvözik a művelődés ismeretszerző funkcióját egyfajta szabadidős – tehát a kikapcsolódást, a rekreációt is szolgáló – tevékenységgel.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [201. o.]

Relációk