kulturális diplomácia

A kulturális diplomácia egy adott állam széles értelemben vett kulturális értékeinek (művészet, tudomány, oktatás, világnézet, turizmus stb.) bemutatásával, vonzóvá tételével, cseréjével kívánja elősegíti az országok állampolgárai közötti kölcsönös megértést, s ennek eredményeként egy másik államot saját érdekei mellett elkötelezni. A kulturális diplomácia célja, hogy egy idegen állam állampolgárai megértsék egy adott nemzet identitását, s ezt a megértést alapul véve támogatást nyújtsanak politikai és gazdasági céljai eléréséhez. A kulturális diplomácia a külpolitika diplomáciai területének egyik önálló szakdiplomáciai területe.

Tudományterület:

Forrás:

Csiki Tamás - Tálas Péter - Tóth Norbert: Közigazgatási szakvizsga. Kül- és biztonságpolitikai ágazat. Első kiadás, 2017. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2017. 14. o.

Relációk