közszolgálati ellenőrzés

A közszolgálati ellenőrzés célja a közszolgálati tisztviselői szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának vizsgálata. A közszolgálati ellenőrzést a Kormány nevében a központi államigazgatási szervekben a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, a többi közigazgatási szervnél (pl. az önkormányzatoknál) a miniszter koordinálásával a megyei, fővárosi kormányhivatal folytatja le. A vizsgálatok tartalmát, valamint a vizsgálat alá vonandó szerveket évente a Kormány határozza meg a miniszter javaslatára. A vizsgálat során a miniszter és a kormányhivatal a munkáltatói intézkedéseket tartalmazó iratokba betekinthet, jogszabálysértés vagy célszerűtlen intézkedés esetén intézkedést kezdeményezhet a szerv vezetőjénél vagy vita esetén annak felettesénél, s végül fegyelmi vagy kártérítési eljárást kezdeményezhet. A megkeresett vezető köteles a kezdeményezést megvizsgálni és a tett intézkedésekről vagy azok mellőzésének okáról a kezdeményezőt tájékoztatni. A Kormány minden évben jelentést kap a vizsgálatok eredményéről.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről 189.§

Relációk