zöldterület

A zöldfelületet gyakran keverik össze a zöldterület kifejezéssel. Pedig a két fogalom nem azonosítható egymással: a zöldfelületi rendszer részeként értelmezendő zöldterület nem más, mint állandóan növényzettel fedett közterület. Úgy is mondhatnánk, hogy amíg a zöldfelület elsődlegesen ökológiai fogalomnak tekinthető, addig a zöldterület a településrendezési fogalomként egy területfelhasználási egységet, azaz a település igazgatási területén belüli azonos szerepkörű, jellegű, beépítettségi intenzitású területrészt jelöl ki. Még konkrétabban fogalmazva: a hivatkozott kormányrendelet a közkerteket, illetve a közparkokat sorolja a zöldterület kategóriájába, elkülönítve azokat a település zöldfelületi rendszerének egyéb elemeitől.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [133. o.]. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 27. §.

Relációk