auditbizottság

A nyilvánosan működő részvénytársaságoknál kötelezően létrehozandó, legalább három főből álló független testület, amely a felügyelőbizottságot és az igazgatótanácsot segíti a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. Az auditbizottság tagjait a nyilvánosan működő részvénytársaság legfőbb szerve, a közgyűlés választja a felügyelőbizottság tagjai vagy az igazgatótanács független tagjai közül. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. A testület létrehozásának az oka, hogy a könyvvizsgálóval való hatékony együttműködésre alkalmasabb egy független tagokból álló és legalább egy tag miatt releváns szakértelemmel rendelkező testület, mint egy, a részvénytársasággal más típusú függőségi viszonyban álló szerv. A Ptk. auditbizottságra vonatkozó rendelkezéseitől a tagok nem térhetnek el, csak abban, hogy háromnál több tagot is választhatnak a bizottságba.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:291. §]; Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [498-499.o.]

Relációk