kisebbségi csoport

Bár statisztikai értelemben sokféle kisebbségről beszélhetünk (így a 180 centiméternél magasabb köztisztviselők csoportjáról is), mégis a társadalomtudomány egy adott társadalom azon csoportját tekinti kisebbségnek, akik valamely sajátos fizikai vagy kulturális jellemzőik miatt hátrányos helyzetben vannak domináns csoporthoz képest, vagy társadalmi hátrányokat kénytelenek elszenvedni. A kisebbségeket a hátrányos helyzeten túl a bizonyos mértékű együvé tartozást jelző csoportszolidaritás is jellemzi. Sok esetben a kisebbségen az etnikai kisebbséget értik, de minden társadalomban ezen túl is számos más kisebbségi csoportot találunk a homoszexuálisoktól a fogyatékkal élőkig, akik mind – természetesen más-más módon – alárendelt helyzetben vannak a társadalomban.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 380. o.

Relációk