feminista elméletek

Szemléletmód, amelyben a társadalmi világ elemzésében a társadalmi nem (gender) középponti szerepét kap, és főként a nők sajátos tapasztalatait hangsúlyozza. A feminista politikai gondolkodás két fő kérdés köré összpontosul: először is elemzi azokat az intézményeket, folyamatokat és gyakorlatot, amelyek révén a nőket alárendelik a férfiaknak, másodszor pedig feltárja, hogy milyen módon lehet ezt az alárendeltséget megszüntetni. A feminizmus célja tehát nem a nők számára előjogok biztosítása, hanem az egyenlőtlenségek csökkentése, illetve megszüntése.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 364—365. o.

Relációk