nemzetállamok

Az államnak a modern világra jellemző egyik típusa, amelyben egy kormányzat egy meghatározott területen belül szuverenitással bír, és a néptömegek állampolgárok, akik egy egységes nemzet tagjainak vallják magukat. A nemzetállam azt tekinti céljának, hogy fenntartsa és megőrizze az állam határain belül élő nemzetet. Ez feltételezi, hogy az állam határai és a nemzet határai egybeesnek, továbbá, hogy az állam polgárai egységes kultúra részei. Legalább elvileg vagy célját tekintve ma a legtöbb állam nemzetállam. A nemzetállamok léte szorosan kapcsolódik a nacionalizmus kialakulásához, bár a nacionalista kötődés nem mindig esik egybe a ma létező államok határaival. A nemzetállamok a nemzetállami rendszer keretén belül jöttek létre, amely Európából származik, de ma már az egész világra kiterjed.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 651. o.

Relációk