posztindusztriális társadalom

Az ipari társadalmakat követő társadalmi-gazdsági berendezkedés, mely az 1970 – 1980-as években jelent meg a legfejlettebb államokban. Olyan társadalmi berendezkedés, ahol a foglalkoztatottak nagy része a szolgáltatások területén dolgozik, és nem vesz részt megfogható javak előállításában. Ennek a társadalomtípusnak a jellegzetessége az információ-technológia központi szerepe a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban. Ezen okból nevezik egyes kutatók ezt információs társadalomnak is.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 665. o.

Relációk