merytsystem

A merit system magyarul érdemeken alapuló kiválasztási és előmeneteli rendszert jelent. A közszolgálati pragmatika e két elemét szokás kiemelni a meit system jellemzésekor, de valójában a közszolgálati pálya majd’ minden elemében fellehető követelmény. Azt jelenti, hogy mindenek előtt tehát a közszolgálati tisztviselők kiválasztásakor és az előmenetelükben való döntés során a szakképzettséget, a tudást, a rátermettséget, a gyakorlatot kell figyelembe venni. Nem szabad tehát politikai, vagy bármilyen személyes megfontolást ezek elé helyezni. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény ennek az elvnek a talaján állva szabályozza a tisztviselők jogviszonyát. Megjegyezzük: nem is tehet mást, hiszen az Alaptörvény szerint: „Minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően közhivatalt viseljen.”

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény XIII. cikk (8) bekezdés György István: Közszolgálati jog, HVG ORAC 2007. 65.o.

Relációk