munkakörcsalád

A hasonló elméleti felkészültséget, tudást, gyakorlati tapasztalatot, felelősséget, problémamegoldást és terhelést igénylő különböző szintű munkakörök csoportját munkakörcsaládnak hívjuk. Az egy munkakörcsaládba tartozó munkakörökkel közel azonos feladatokat látnak el. Ezek a munkakörök hasonló specifikációt igényelnek és nagyjából egyező értéket jelenítenek meg a szervezet számára. Az egy munkakörcsaládba sorolt munkakörök betöltőitől azonban mélységüket és szélességüket tekintve is más-más tudást várnak el a munkáltatók. A munkakörcsaládokat kialakíthatják az ágazati és/vagy a szervezeti struktúrához, hierarchiához, valamint a funkcióhoz igazodóan, de lehetőség nyílik arra is, hogy azokat az előmenetelhez (a karrierhez, az életpályához) szükséges tudás, tapasztalat, vagy a munkakörök komplexitása alapján állítsák össze.

Forrás:

Poór József: Munkakör- és kompetenciaelemzés. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (170. o.)

Relációk