emberierőforrás-gazdálkodás eredménymutatói

Az emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai döntések, befektetések megtérüléséről, a tevékenység jellemzőiről, minőségéről, hatékonyságáról, jogszerűségéről, értékteremtő képességéről az eredménymutatók folyamatos nyomon követése és számbavétele révén kapunk képet. Az eredménymutatók egy részét – általában a rövid távú, operatív célokhoz kapcsolódóakat – pénzügyi-anyagi szempontok alapján is meg lehet ítélni (tervezni, mérni, értékelni). A hosszú távú sikert, a versenyképességet, az alkalmazkodási képességet jelző stratégiai szemléletű eredménymutatókat azonban már szinte lehetetlen pénzügyi szempontok szerint megítélni. A stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás legfőbb eredménymutatójának az tekinthető, ha a közszolgálat és szervezetei úgy érik el az alaptevékenységükhöz, stratégiai céljaikhoz kötődő szervezeti szintű teljesítményt, hogy eközben a személyi állomány tagjai is sikeresnek vallják magukat.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (77-78. o.), valamint Szakács Gábor: A közszolgálat működését segítő stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2015 (59-60. o.)

Relációk