tanuló szervezet öt alapelve

A tanuló szervezet öt alapelve egységes rendszerbe foglalja azokat a tényezőket, amelyek a tanuló szervezetté válást, a szervezeti célok fokozatos elérését, a teljesítmény és a versenyképesség fokozását – nem utolsó sorban – az emberi, tehát a munkavállalói önmegvalósítás növekvő szintjének elérését eredményezhetik. Az öt alapelv: a rendszergondolkodás, vagy rendszerszemlélet, a személyes irányítás, a gondolati minták, a közös jövőkép kialakítása és a csoportos tanulás. Az öt alapelv csakis együtt képes a hatását kifejteni, mégpedig úgy, ha az elképzeléseket, a megvalósítani kívánt koncepciót a vezetők le tudják fordítani a gyakorlat szintjére.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (327-330. o.)

Relációk