kompetencia alapú munkavégzési rendszer

Kompetencia alapú munkavégzési rendszeralkalmazásról akkor beszélünk, amikor megszűnik a munkaköralapú rendszer hagyományosan értelmezett státusza, az egy ember által betöltött egy munkakör elve, illetve gyakorlata, és ezt a metódust felváltja a munkát végző ember kompetenciakészletéhez, valamint annak szintjéhez igazított munkaszervezés és feladatmegoldás. Ebben az esetben a munkavállaló nem egy munkakört, hanem az aktuális igényeknek megfelelően folyamatosan változó munkafeladatokat lát el. A kompetencia alapú munkavégzési rendszert, teljesen nyitott, rugalmas keretfeltételeket biztosító munkaszervezésként lehet felfogni, illetve alkalmazni. A gyors változásokat elfogadó, a versenyképességük megőrzésére törekvő kis vagy közepes méretű szervezetek, továbbá a legkorszerűbbnek számító hatech cégek alkalmazzák előszeretettel ezt a stratégiai nézőpont érvényre juttatását inkább biztosító, a munkaköri megközelítést is magába foglaló, ezért átfogóbb és tágabb mozgásteret kínáló megoldást.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (100-101. o.), valamint Szakács Gábor: A munkavégzési rendszerek humán folyamatának és humán funkcióinak kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016. (65-67. o.)

Relációk