munkanélküliségi arány

A regisztrált munkanélküliek száma osztva a gazdaságilag aktív népesség (foglalkoztatottak és munkanélküliek összege) számával. Regisztrált munkanélküli az, akinek nincs munkaviszonya, nem nyugdíjas, nem tanuló, továbbá munkát keres. A munkanélküliségi arány annak mérőszáma, hogy a „gazdaságilag aktív” népességben hányan vannak olyanok, akik munkaképesek, mégsem jutnak álláshoz, ahol rendszeres fizetést kapnának. A „munkából kieső” személy nem feltétlenül abban az értelemben munkanélküli, hogy nincs semmi dolga. A háztartásbeli nők például nem kapnak fizetést, mégis rengeteget dolgoznak.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 347. o.

Relációk