jóléti függőség

Charles Murray nyomán ismertté vált kifejezés azoknak az embereknek az azonosítására, akik a kormánytól várják el a segélyezést, és inkább segélyekből élnek, mintsem belépnének a munkaerőpiacra. A függőség kultúráját a jóléti állam képződményének tartják, mely egy olyan szubkultúrát hozott létre, amely aláássa a személyes ambíciót és az azon emberek képességét, hogy a maguk erejéből boldoguljanak. A jóléti függőségben élők ahelyett, hogy a jövőbe néznének és igyekeznének jobb életet biztosítani magunknak, megelégszenek a nekik juttatott pénzzel. A segély, érvel Murray, felmorzsolta az emberek munkára késztető erejét.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 294. o.

Relációk