háztartás

Az együtt lakó és a megélhetési költségeket megosztó, együtt fogyasztó (étkező, tartós javakat közösen használó) emberek csoportja. A háztartás tagjai nem szükségképpen egy család tagjai vagy rokonok. Attól függően, hogy kik élnek együtt a háztartásban, különféle háztartástípusokat lehet megkülönböztetni. Peter Laslet az alábbi öt típust különíti el: 1. nukleáris családi háztartások 2. kiterjesztett családi háztartások, 3. több családmagból álló háztartások, 4 egyszemélyes háztartás, 5. olyan háztartások, amelyeknek tagjai közül senki sem tartozik ugyanazon családmaghoz, például két egyedülálló, nem házas unokatestvér együttélése egy háztartásban.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 395. o.

Relációk