perifériális országok

Wallerstein világrendszer elméletében azok az országok, amelyek marginális szerepet játszanak a világgazdaságban, és így gazdasági kapcsolataikban a központi vagy magországoktól függenek. A perifériális országok az alacsony jövedelmű, főleg mezőgazdasági országok, amelyeket gyakran a központi országok saját gazdasági előnyeiknek megfelelően manipulálnak. A természeti erőforrások, mint például a mezőgazdasági termékek, ásványok és egyéb nyersanyagok a perifériákból a központ felé áramlanak – akárcsak a nyereség. A központ cserében késztermékeket ad el a perifériának – szintén haszonnal. A világrendszer-elmélet képviselői úgy érvelnek, hogy a központi országok az egyenlőtlen kereskedelem révén gazdagodtak meg, miközben korlátozzák a perifériális országok gazdasági fejlődését.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 322. o.

Relációk