abszolút szegénység

A szegénység egy típusa, mellyel napjainkban inkább a harmadik világ országaiban találkozhatunk. A szegénység vizsgálatakor megkülönböztethető az abszolút és relatív szegénység. Az abszolút szegénység egészséges emberi létezéshez minimálisan szükséges javak megléte szerint meghatározott szegénységi szint. Az tekinthető abszolút szegénynek, aki nem tudja biztosítani a megfelelő napi tápanyagbevitelt biztosító élelmiszert, egészséges ivóvizet, évszaknak megfelelő ruházatot, alapvető lakáskörülményeket, azaz élete is veszélyben forog.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 271. o.

Relációk