életciklus

Az egyéni életében az alébbi életciklusokatlehet megkülönböztetni, mint 1, a csecsemőkort (0-1 éves), 2. gyermekkort (1-12 éves). 3, serdülőkort (12-16 éves), 4. ifjúságot (16 éves kortól a kereső munkavállalásig és családalapításig), 5. felnőttkort (a nyugdíjba vonulásig), 6. időskort (a nyugdíjba vonulás életkora fölött). Az elmúlt évszázadokban az életszakaszok egyre inkább elkülönültek egymástól, és egyre nőtt a számuk is. Ma már meg szokás különböztetni az időskoron belül a „fiatal időskort”, amelyben a testi és szellemi képességek még nem csőkkennek, és az „idős” időskort továbbá az ifjúság és a felnőttkor közé beékelődő „posztadoleszcens” életszakaszt, amelyben az egyén jogilag már felnőtt, de még rászorul a szülők támogatására. Ezáltal a felnőttkor kezdete egyre idősebb életkorra tolódik.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 333. o.

Relációk